pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2011, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 123-126
İshalli buzağılarda cryptosporidiosisin yaygınlığı
Özlem Derinbay Ekici1, Ferda Sevinç1, Alparslan Coşkun2, Nermin Işık1, Mutlu Sevinç2
1Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: İshalli buzağı, Cryptosporidium sp.
Görüntülenme Sayısı:2040 - İndirilme Sayısı: 1168

Amaç: Bu çalışmada 2005-2009 tarihleri arasında, S.Ü. Veteriner Fakültesi Parazitoloji A.B.D. laboratuarına gelen akut ishalli buzağılarda Cryptosporidium sp. prevalansının araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada yaşları 1-35 gün arasında değişen 368 adet akut ishalli buzağı dışkısı materyal olarak kullanıldı. Dışkı örnekleri, Modifiye Ziehl-Neelsen tekniği ile boyandıktan sonra mikroskopta Cryptosporidium sp. oo-kistleri yönünden incelendi.

Bulgular: Dışkı örneklerinin laboratuar incelemesinde, 368 ishalli dışkı örneğinin 145 (%39.4)'inde Cryptosporidium sp. ookisti saptandı. Cryptosporidium sp. ookistleri en yüksek 1-10 günlük buzağılarda %46 oranında belirlenirken en az 11-20 günlük buzağılarda %31 oranında görüldü.

Öneri: Neonatal buzağılarda görülen ishallerin tedavisinde C. parvum'unda dikkate alınması gerektiği sonucuna varıldı.