2011, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 145-148
Yeni Zelanda tavşanlarında solunum sisteminin bilgisayarlı tomografi görüntülerinin üç boyutlu hale getirilmesi
Mustafa Orhun Dayan, Kamil Besoluk
Department of Anatomy, Faculty ofVeterinary Medicine, University of Selcuk, Campus, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Bilgisayarlı tomografi, üç boyutlu yapılandırma, solunum sistemi, tavşan
Görüntülenme Sayısı:2496 - İndirilme Sayısı: 1541

Amaç: Çalışmanın amacı solunum sistemi organlarının bilgisayarlı tomografi görüntülerinden üç boyutlu görüntü ve biyometrik değerler elde edilmesini sağlamaktır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada 6 adet Yeni Zelanda tavşanı kullanıldı. Tavşanların yüzükoyun pozisyonda iken genel anestezi altında bilgisayarlı tomografi görüntüleri alındı. Bilgisayarlı tomografiden elde edilen axial görüntüler DI-COM formatında kaydedildi. MIMICS® 12.1 bilgisayar programı kullanılarak üç boyutlu rekonstrüksiyon işlemi gerçekleştirildi. Solunum sistemi organlarının hacim ve yüzey alanı program yardımıyla otomatik olarak hesaplandı.

Bulgular: Solunum sistemi organlarının yüzey alanı ve hacmi sırasıyla 22447 mm2 ve 68028 mm3 olarak tespit edildi.

Öneri: Bu çalışmada kullanılan teknolojiden elde dilen sonuçlar anatomi biliminde yeni araştırmalar ve yaklaşımlara kaynak olabilir.