pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2011, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 167-170
Göçmen kuşlarından izole edilen Escherichia coli'nin antibiyogram duyarlılığı
Ferdaus Mohd. AltafHossain1, Md. Mukter Hossain2, Md. Taslim Hossain3
1Department of Dairy and Poultry Science, Faculty of Veterinary and Animal Sciences, Sylhet Agricultural University, Sylhet
2Department of Medicine and Surgery, Faculty of Veterinary and Animal Sciences, Sylhet Agricultural University, Sylhet
3Department of Applied Nutrition and Food Technology, Islamic University, Kushtia, Bangladesh
Anahtar Sözcükler: Escherichia coli, antibiyogram, göçmen kuşlar, Hakaluki Haor, Bangladesh
Görüntülenme Sayısı:2114 - İndirilme Sayısı: 1115

Amaç: Bangladeş'in Hakaluki Haor (lagoon) bölgesinde kış sezonunda göçmen kuşlardan izole edilen Escherichia coli'nin antibiyotik duyarlılığını belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Toplamda 100 adet Escherichia coli izole edildi ve in vitro şartlarda antibiyotik duyarlılık testi yapıldı. İzolatlar kolistin sülfat, gentamisin, azitromisin, levofloksasin, siprofloksasin, tetrasiklin, amoksisilin ve metronidazol yönünden duyarlılığı araştırıldı. Duyarlılık testi disk difüzyon yöntemine göre yapıldı.

Bulgular: Escherichia coli'nin kolitsin sülfata %96, levofloksasine %89 ve siprofloksasine %88 oranında yüksek düzeyde duyarlı olduğu belirlendi. Azitromisine %79, gentamisine %77, amoksisiline %63 ve tetrasikline ise %46 düzeyinde duyarlı olduğu belirlendi. Metronidazole ise hiçbir izolatın duyarlılığı bulunamadı.

Öneri: Kolistin sülfat, levofloksasin ve siprofloksasinin göçmen kuşlardan izole edilen Escherichia coli'ye güçlü etkiye sahip olduğu ve insan ile diğer kanatlılardan elde edilen Escherichia coli izolatlarında çapraz direnç varlığı araştırılmalıdır.