pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2011, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 191-194
Bir atta mandibulada ossifiye fibrom olgusu
Mustafa Arıcan1, Mustafa Ortatatlı2, Hanifi Erol1, Özgür Kanat2, Orhan Yavuz2
1Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Kampüs, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kampüs, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: At, mandibula, ossifiye fibrom
Görüntülenme Sayısı:1795 - İndirilme Sayısı: 933

Bu vakada Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Kliniğine getirilen 7 yaşlı, 300 kg ağırlığında, dişi bir Rahvan atta sağ ramus mandibula'da bulunan ossifiye fibrom olgusunun klinik, radyolojik, laboratuar ve histopatolojik bulguları sunuldu.