pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1996, Cilt 12, Sayı 2, Sayfa(lar) 043-052
AMİGDALİN İLE ZEHİRLENEN KOYUNLARIN KOBALT KLORÜR VE SODYUM TİYOSÜLFAT İLE TEDAVİSİ
İbrahim Pirinçi, Sadettin Tanyıldızı, Ahmet Ateşşahin, Haki Kara, Songül Özaydın
F.Ü. Vet. Fak., Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Sözcükler: Siyanür, sodyum tiyosülfat, kobalt klorür
Görüntülenme Sayısı:1604 - İndirilme Sayısı: 1473

Bu çalışma, amigdalin ile zehirlenen koyunların tedavisinde kullanılan kobalt klorür ve sodyum tiyosülfatın etkilerinin karşılaştırılması amacıyla yapıldı. Araştırmada rumende siyanür ile kan örneklerinde siyanür, tiyosiyanat, hemoglobin ve methemoglobin düzeylerinde meydana gelen değişiklikler belirlendi. Araştırmada yaklaşık olarak 2 yaşında 16 adet dişi koyun kullanıldı. Üzerinde deneme yapılacak hayvan 1 gün önce akşam saat 17.00'den ertesi gün uygulamalar tamamlanıncaya kadar aç bırakıldı. Böylece yemden ve sudan ileri gelebilecek olan siyanür kon-taminasyonları önlendi. Amigdalin rumen sondası ile 1.5 mg/kg dozunda verildi. Amigdalin verilmesini takiben 1,2.4,8,24,48 ve 72. saatlerde kan ve rumen örnekleri alındı. Rumen örnekleri siyanür düzeyleri, kan örnekleri ise siyanür. tiyosiyanat, hemoglobin ve methemoglobin düzeyleri yönünden incelendiler. Deneysel olarak oluşturulan siyanür zehirlenmesinde kobalt klorür 30. dakikada 5,1 O ve 15 mg/kg dozlarında verildiğinde 1 saatte siyanürü 0.210'dan dozlara göre 0.079,0.039 ve 0.068 ug/ml değerlerine düşürdü. Buna karşın 30. dakikada verilen sodyum ti-yosülfat ise 1. saatte dozlara göre siyanürü 0.21 O'dan 0.139, 0.165 ve 0.179 ug/ml değerlerine düşürdü. Sodyum :ıitrit sodyum tiyosülfat birlikte verildiğinde 1 saat içerisinde siyanürü 0.210 ug/ml den 0.103 ug/ml düzeyine düşürdü. Siyanür zehirlenmesinin tedavisinde kullanılan kobait klorürün sodyum tiyosülfattan daha etkili olduğu görüldü.