pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1996, Cilt 12, Sayı 2, Sayfa(lar) 065-068
VAN GÖLÜ İNCİ KEFALİNİN (CHALCALBURNUS TARICHI, PALLAS 1811) KAN PARAMETRELERİ
Ali Çınar , Fahri Bayıroğlu, Oide Kılıçalp
Y. Y.Ü. Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, VAN
Anahtar Sözcükler: Kan parametreleri, Van Gölü balığı (inci kefal. chalcalburnus tarichi)
Görüntülenme Sayısı:1648 - İndirilme Sayısı: 1800

Bu çalışmada, 50 adet inci ketalinin (Chalburnus tarichi, Pallas 1811) kan parametreleri araştırıldı. Kanlar balıkların kalbinden alındı. Fizyolojik kan parametreleri şu şekilde saptandı; alyuvar 1.48 x 106/ akyuvar 46 x 103/mm3 ve kan pulcukları 0.42 x 104 / mm3. Hemoglobin miktarı ve Hematokrit değerin ortalaması sırasıyla 7.8 g/dl, % 23'tür. Ortalama alyuvar hacmi, ortalama alyuvar hemoglobini ve ortalama alyuvar hemoglobini derişimi sırasıyla 155.4 52.7 µ&nicro;gr, 33.6 değerinde saptandı. Lökosit formül aşağıdaki gibi tespit edildi; lenfosit% 78 monosit % 3. nötrofil % 18, eosinofil % 1 ve bazofil %0.