pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1996, Cilt 12, Sayı 2, Sayfa(lar) 105-114
KEÇİ MASTİTİSLERİ ÜZERİNDE PATOLOJİK VE BAKTERİYOLOJİK ÇALIŞMALAR
M. Kemal Çiftçi1, Şenay Berkin2, Hüdaverdi Erer1, Osman Erganiş3, M. Münir Kıran1, Fatih Hatipoğlu1, Y. Selim Sağlam4
1S.Ü. Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, KONYA
2A.Ü Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ANKARA
3S.Ü Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA
4Hayvan Hastalıkları Araştırma Enstitüsü, ERZURUM
Anahtar Sözcükler: Keçi, mastitis, patoloji, bakteriyoloji
Görüntülenme Sayısı:2230 - İndirilme Sayısı: 5364

Konya ve Beyşehir'de mezbahada 500 keçi klinık,bakteriyolojik ve patolojik yönden incelenmiş ve 10'u (% 2) klinik, 45'i (% 9) subklinik mastitis oimak üzere 55 (%11) keçide mastitis belirlenmiştir. Mastitisli memelerden alınan süt örneklerinden koagulaz(+) Staphylococcus (% 38.2). koagulaz (-) Staphylococcus (% 11 8), Corynebacterium spp. (% 23.5), E. coli(% 14.7). Maya (% 5.9) ve Flavobacter spp.(% 5.9) izole edilmiştir. Bu keçilerden mastitisli 66 meme lobu alınmış ve histopatolojik olarak ; mastitis ve galaktoforitis kataralis akuta (8 lob), mastitis ve galaktoforitis kataralis subakuta (2 lob), mastitis ve galaktoforitis kataralis kronika (40 lob), mastitis ve galaktoforitis purulenta kro-nika (5 lob) ve mastitis intersitisyalis nonpurulenta (11 lob) tesbit edilmiştir. Supramammar lenf düğümlerinde ise lenfadenitis simpleks (4 olgu). lenfadenitis kronika (9 olgu), lenfadenitis hipeıplastika(20 olgu) ve fibrozis (4 olgu) gözlenmiştir.