pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2008, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 007-013
HOLSTEIN IRKI DÜVELERDE SABİT ZAMANLI TOHUMLAMA AMACIYLA İKİ FARKLI ÖSTRÜS SENKRONİZASYON YÖNTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hüseyin ERDEM, Aydın GÜZELOĞLU
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji ABD, KONYA
Anahtar Sözcükler: Ovsynch, norgestomet implant, düve
Görüntülenme Sayısı:1736 - İndirilme Sayısı: 1685

Bu çalışmanın amacı, saha şartlarında maliyet ve iş gücünü azaltan ancak fertilite oranı yüksek bir sabit zamanlı tohumlama protokolü geliştirmektir. Daha önce geliştirdiğimiz modifiye ovsynch senkronizasyon yöntemi, yaygın olarak uygulanan progesteron esaslı bir protokolle (kulak implantı) karşılaştırıldı. Bu amaçla birinci grup 19 baş düveye 14 gün arayla iki kez PGF2a enjeksiyonu yapıldı (PPG grubu). ikinci PGF2a enjeksiyonundan 48 saat sonra GnRH enjekte edildi ve GnRH enjeksiyonundan 14-16 saat sonra sabit zamanlı tohumlama yapıldı (0. gün). ikinci grup progesteron esaslı protokolde ise 29 baş düveye önce norgestomet kulak implantı takıldı (IMP grubu), östradiol valeratve norgestomet içeren enjektabl solusyon kas içi uygulandı (0. gün). Uygulamayı takiben 8. günde PGF2a uygulandı ve 9. günde implant çıkarıldı. Tohumlamalar implantın çıkarılmasını izleyen 48. saatte yapıldı. Tohumlanan düvelerin gebelik muayeneleri 31-38. günlerde real-time ultrason ile yapıldı. Elde edilen gebelik/gebe kalma oranı PPG grubunda % 57.9 (11/19), IMP grubunda % 48.2 (14/29) olarak belirlendi ve istatistiki fark görülmedi. Sonuç olarak 14 gün arayla iki doz PGF2a ve GnRH içeren sabit zamanlı tohumlama protokolü, yoğun iş gücü gerektiren progesteron esaslı protokolle karşılaştırıldığında kabul edilebilir düzeyde gebelik oranı elde edilmektedir.