2008, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 021-027
ÜREME SEZONU DIŞINDA LAKTASYONDAKİ KIL KEÇİLERİNDE FLOUROGESTONE ACETAT İÇEREN VAJİNAL SÜNGERLERLE ÖSTRÜSLERİN UYARILMASI; GnRH VE hCG UYGULAMALARININ DÖL VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ
Mustafa Kemal SARIBAY1, Gökhan DOĞRUER1, Yaşar ERGÜN1, Fikret KARACA2, Cafer Tayyar ATEŞ3
1Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, HATAY
2Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, HATAY
3Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, HATAY
Anahtar Sözcükler: Keçi, anöstrüs, FGA, gonadotropinler, döl verimi
Görüntülenme Sayısı:2254 - İndirilme Sayısı: 1831

Çalışma, üreme sezonu dışında laktasyondaki Kıl keçilerinde flourogestone acetat (FGA) içeren vaginal süngerlerle östrüslerin uyarılması ve süngerlerin çıkartılmasından 48 saat sonra GnRH ve hCG uygulamalarının dölverimi üzerine etkisini belirlemek amacıyla düzenlendi.

Çalışmada kullanılan 60 baş Kıl keçisi tesadüfi örnekleme yöntemi ile üç gruba ayrıldı. Grupların tamamına 30 mg FGA içeren vaginal süngerler 14 gün süreyle uygulandı. Süngerlerin çıkartılmasından 48 saat önce keçilere 50o IU PMSG ve 0.075 mg cloprostenol kas içi enjekte edildi.

Süngerler çıkartıldıktan 12 saat sonra, sürüye 9 baş fertil teke katılarak günde iki defa östrüsler tespit edildi ve aşımlar gerçekleştirildi. Süngerler çıkartıldıktan 48 saat sonra, GnRH grubuna (n=18) 5 mcg buserelin acetate, hCG grubuna (n=19) 500 IU human chorionic gonadotropin kas içi enjekte edildi, kontrol grubuna (n=18) ise hiçbir uygulama yapılmadı.

GnRH, hCG ve kontrol gruplarında östrüs oranı % 100 olarak belirlendi. Östrüsler, süngerlerin çıkartılmasından 17 saat sonra başladı ve 48. saatlerde sona erdi. Keçilerin östrüs dağılımları süngerlerin çıkarılmasından sonraki 17-24. saatler arasında % 51, 25-36. saatler arasında % 11 ve 37-48. saatler arasında % 38 olarak saptandı. Gebelik oranları GnRH, hCG ve kontrol gruplarında sırasıyla % 38.9, % 36.8 ve % 33.3 olarak belirlendi.

Sonuç olarak; üreme sezonu dışında laktasyondaki Kıl keçilerinde FGA,PMSG ve PGF2a kombinasyonunun östrüslerin uyarılması ve senkronizasyonunda etkili bir yöntem olduğu, ancak süngerlerin uzaklaştırılmasından 48 saat sonraki GnRH ve hCG uygulamalarının döl verimini etkilemediği tespit edildi.