pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2008, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 041-046
REPEAT BREEDING PROBLEMLİ BİR SÜT SIĞIRI İŞLETMESİNDE BOVINE VIRAL DIARRHEA VIRUS (BVDV) ENFEKSİYONUNUN KLİNİK, SEROLOJİKVE VİROLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ
Mehmet KALE1, Mesih KOCAMÜFTÜOĞLU2, Ayhan ATA3, Sibel HASIRCIOĞLU1, Gökhan DOĞRUER4
1Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Vet. Fak., Viroloji A.D., BURDUR
2Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Vet. Fak., Doğum ve Jinekoloji A.D., BURDUR
3Mehmet AkifErsoy Üniversitesi, Vet. Fak., Dölerme ve Suni Tohumlama A.D., BURDUR
4Mustafa Kemal Üniversitesi, Vet. Fak., Doğum ve Jinekoloji A.D., HATAY
Anahtar Sözcükler: Repeat Breeding, BVDV, inek, buzağı, ELISA
Görüntülenme Sayısı:1885 - İndirilme Sayısı: 1325

Burdur ilinde, Repeat Breeding (döl tutmama) problemine sahip bir süt sığırı işletmesinde Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) enfeksiyonu klinik, serolojikve virolojik yönden araştırıldı. Bu amaçla, sürüde bulunan 25 inek ve 8 buzağıdan alınan kan serumu örnekleri BVDV'ye karşı antikor (Ab) ve lökosit örnekleri BVDV antijen (Ag) varlığı yönünden ELISA ile incelendi. Çalışmada, 7 buzağıdan alınan kan serum örneklerinde BVDV (Ab) ve lökosit örneklerinde BVDV (Ag) varlığı belirlenmedi. Bu buzağıların annelerine ait kan serumu ve lökosit örneklerinde de BVDV (Ab) ve BVDV (Ag) varlığı tespit edilmedi. Ancak, 1 buzağının kan serum örneğinde BVDV (Ab) varlığı tespit edilmezken, lökosit örneğinde BVDV (Ag) varlığı bulundu. Bu buzağının annesine ait kan serumlarında BVDV (Ab) varlığı tespit edilmezken ve lökosit örneklerinde BVDV (Ag) varlığı belirlendi. Bu anne ve buzağısının 45 gün sonraki ikinci kan örneklemelerinde de aynı sonuçların elde edilmesine bağlı olarak, hayvanların persiste enfekte (PI) olduğuna karar verildi (%6.06). Bununla birlikte, 7 adet BVDV (Ab-/Ag+) ve 4 adet BVDV (Ab+/Ag+) tespit edilen ineklerden 45 gün sonra tekrar alınan kan örneklerinde de aynı sonuçlar tespit edildi. Bu hayvanlarında persiste enfekte (PI) olduğuna kararverildi.