2008, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 053-058
FARKLI BARINDIRMA ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN KANGAL VE AKBAŞ KÖPEKLERİNDE BAZI DÖL VERİMİ ÖZELLİKLERİ
Cafer TEPELİ
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni A.B.D., Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kangal, Akbaş, köpek, farklı barındırma şartları, döl verimi özellikleri
Görüntülenme Sayısı:2267 - İndirilme Sayısı: 1289

Bu araştırmada farklı barındırma şartlarında yetiştirilen Kangal ve Akbaş Köpeklerinin bazı döl verimi özellikleri incelenmiştir. Araştırmada birinci gruptaki (kontrol grubu) köpeklersürüye gönderilmiştir. Gebeliğin son haftası ile doğum sonrası 45. gün (süt kesimi) arası dönemde ise sürüye gönderilmeyip ağılın iç kısmında 3 x 4 m ebadındaki telle çevrili alan içinde bulunan 1.5X1.5X1 m ebadındaki bir kulübede barındırılmışlardır. İkinci gruptaki köpekler, 1.5X1.5X1 m ebadındaki bir kulübeye sabitlenmiş 25 m uzunluğundaki çelik bir tel üzerine monte edilmiş hareket edebilen demir bir halkada bağlı olarak tutulmuşlardır. Üçüncü gruptaki köpekler, 2 X 2 m ebadında kapalı alanı ve 2 X 5 m ebadında telle çevrili gezinti alanı olan 2 m yüksekliğindeki barınaklara bireysel olarak yerleştirilmişlerdir. Her bir grupta 4'ü Kangal, 4'ü Akbaş olmak üzere toplam 24 dişi Türk Çoban Köpeğinin bazı döl verimi kayıtları 2 yıl boyunca takip edilmiştir. Gruplardaki köpekleraynı yaşta olup aynı rasyonla beslenmişlerdir.

Döl verimi özelliklerinden kızgınlık oranı gruplarda sırasıyla % 96.87, % 71.87 ve % 56.25 (P<0.05); doğum oranı % 96.67, % 85.71 ve % 72.22 (P<0.05); seksüel siklus uzunluğu 192.64, 242.80 ve 263.38 gün (P<0.01); ortalama yavru sayısı 6.14, 6.28 ve 6.77 adet (P>0.05); ortalama gebelik süresi 59.40, 60.22 ve 61.23 gün (P<0.05); ortalama doğum ağırlığı ise 561.40, 542.74 ve 529. 89 gr olarak tespit edilmiştir (P<0.01).*

Ölü doğum oranları ve sütten kesilen yavru sayısı bakımından kontrol grubu lehine önemli bir farklılık tespit edilmiştir (P< 0.05). Bu araştırmanın sonucuna göre; doğal şartlarda yetiştirilen Kangal ve Akbaş köpeklerinin döl verimi performansının diğer barındırma şartlarında yetiştirilenlere göre daha iyi olduğu, Türk Çoban Köpeklerinden optimum döl veriminin elde edilebilmesi için entegre barınak sistemlerinde köpeklerin yeterince egzersiz yapabilecekleri ve stresi ortadan kaldırabilecek uygulamalara gereksinim duydukları söylenebilir.