2008, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 069-075
KONYA'DA ÜRETİLEN SÜZME (TORBA) YOĞURTLARIN BAZI MİKROBİYOLOJİK VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
K. Kaan Tekinşen1, Mustafa Nizamlıoğlu1, Nazif Bayar2, Nihat Telli1, I. Erim Köseoğlu1
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı, Konya
2Şeker Süt Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Konya
Anahtar Sözcükler: Süzme yoğurt, mikrobiyolojik, kimyasal, özellik, Konya
Görüntülenme Sayısı:2402 - İndirilme Sayısı: 2032

Araştırmada, Konya'da üretilen dokuz farklı markaya ait 45 süzme yoğurt numunesi, Türk Gıda Kodeksi Fermente Sütler Tebliği çerçevesinde, mikrobiyolojik (koliform bakteri, E. coli, maya, küf) ve Gıda Maddeleri Tüzüğü'ndeki hükümler bakımından da kimyasal (kuru madde, yağ, titre edilebilir asidite, tuz) özellikleri yönünden incelendi. Numunelerde, koliform bakteri, E. coli, maya ve küf sayılarının sırasıyla, <3-150, <3-11 EMS/g, <10-6.5x105 ve <10-2.4x104 kob/g arasında değiştiği ve incelenen dokuz markadan iki tanesinin koliform bakteri, E. coli, tüm markaların maya ve küf sayıları bakımından ilgili tebliğde belirtilen kriterlere uymadığı tespit edildi. Numunelerin yüzde kuru madde, yağ ve laktik asit cinsinden asidite değerlerinin, sırasıyla % 19.06-32.54, % 7.0-16.2 ve 1.53-2.25 l.a arasında değiştiği, hiçbirinin mutfak tuzu içermediği, tamamı yağlı sınıfta yer alan numunelerin kimyasal özellikler bakımından Gıda Maddeleri Tüzüğü'ne uygun olduğu belirlendi. Sonuç olarak, Konya'da üretilen süzme yoğurtların özelliklerinin oldukça geniş sınırlar içinde değiştiği, bir kısım firmalar tarafından üretilen süzme yoğurtların halk sağlığı açısından tehlike arz edebileceği ve bazı işletmelerin hijyenik koşullara sahip olmadığı kanısına varıldı.