1996, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 005-014
JAPON BILDIRCINLARINDA (COTURNIX COTURNIX JAPONICA) CANLI AĞIRLIĞA GÖRE YAPILAN SELEKSİYONUN CANLI AĞIRLIK, CANLI AĞIRLIK ARTIŞI, YEM TÜKETİMİ VE YEMDEN YARARLANMA ÜZERİNE ETKİLERİ
Şeref İnal1, Mehmet Ali Tekeş1, Fatma inal2, Süleyman Dere1
1S Ü.Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, KONYA
2 S.Ü.Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Besi. Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Japon bıldırcını, seleksiyon, canlı ağırlıkİ yem tüketimi, yemden yararlanma
Görüntülenme Sayısı:2492 - İndirilme Sayısı: 1567

Japon bıldırcınlarında 5. hafta canlı ağırlığa göre hatif ve ağır yönde 5 generasyon boyunca seleksiyon uygulanan bu çalışmada elde edilen civciv çıkış ağıriıkları generasyonlara göre 7.37 ile 8.21 g arasında değışmıştir Ge-nerasyonlara göre 1, 2, 3, 4 ve 5 haftalık yaşlardaki canlı ağırlıklar sırasıyla, 15.57-29.34 g. 33.04-70.04 g. 57.37114.40 g, 86.86-154.46 g ve 112.06-183.23 g arasında değişmiştir. Yaşlara göre belirlenen 0, 1, 2. 3, 4 ve 5. hata genel canlı ağırlık ortalamaları ise sırasıyla kontrol grubunda 7.75, 24.24, 55.37, 91.32, 125.12 ve 156.51 g, hafif hana 7 43, 22.89. 5 1.25, 83.45, 114.06 ve 145.18 g, ağır hatta 8.34, 25.68, 57.89, 97.66, 133.26 ve 171.40 g'dır. Bu çalışmada elde edilen 5. generasyon bıldırcınlara ait kontrol, hafi ve ağır hatlara ait 5 haftalık canlı ağırtık aıtışlan sırasıyla 4.78, 4.14 ve 5.54 glgün, yem tüketimi 16.02, 14.49 ve 18.98 glgün ve 1 kg canlı ağırlık artışı için tüketien yem miktarları 3.35. 3.50 ve 3.43 kg olarak hesaplanmıştır.