1996, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 015-021
KOYUNLARDA RUMENE VERİLEN GLİKOZUN RUMEN pH'SI, UÇUCU YAĞ ASİTLERİ VE PROTOZOONLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Tufan Keçeci, Mehmet Kocabatmaz, Abdullah Eryavuz
S. Ü. Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Glikoz, rumen pH'sı, uçucu yağ asitleri, protozoonlar
Görüntülenme Sayısı:2343 - İndirilme Sayısı: 1408

Bu çalışma, rumen fistüiü yerleştirilmiş iki koyunda, rumen içerisine verilen glikozun; rumen pH'si, uçucu yağ asitleri (UYA) ve protozoonları üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla yapıldı. Çalişma her biri 12 gün süren iki dönemde gerçekleştirildi. Hayvanlara günde bir kez yem verildi ve yem verildikten sonra her gün; 500 ml (4. 2mVdk) de-iyonize su (Dönem İ) ile % 40'lik glikoz solüsyonu (Dönem ll) intraruminal olarak tatbik edildi. Her koyundan, yemlemeden önce ve rumen fistülünden deıyonize su veya glikoz verilmesinden 2, 4 ve 6 saat sonra, rumen içeriği örnekleri alındı. Dönem l'de; koyunların yemlemeden önceki rumen içeriği pH değerleri ve protozoon sayıları, aynı parametrelerin yem verildikten sonraki saatlerde belirlenen düzeyleri ile karşılaştırıldığında, daha fazla miktarlardaydı. Oysa. hayvanların toplam UYA düzeylerinin. yemlemeden önce. daha düşük miktarlarda olduğu bulundu. Dönem ll'de. glikoz verilmesinden sonra; koyunların rumon pH değerleri, asetik asit düzeyleri, protozoon sayıları ve Entodinium minimum oranları. Dönem l'deki miktarlarına göre daha az düzeylerdeydi, ancak propiyonik asit düzeyi ile lsotricha türlerinin oranlarının daha yüsek miktarlarda olduğu belirlendi.