1996, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 117-0121
İNSAN VE HAYVANLARDA AKCİĞER SURFAKTAN SİSTEMİ VE ÖNEMİ
Mustafa Ortatatlı, M. Kemal Çiftçi
S. Ü. Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Akciğer surfaktan sistemi. Hiyalin membranlar, Respirator Distres Sendrom
Görüntülenme Sayısı:2463 - İndirilme Sayısı: 6166

Akciğerde tip-ll pnömositler tarafından salgılanan ve yapısı itibariyle% 90'ını lipidlerin oluşturduğu surfaktan sistemi, yüzey gerilimini azaltan. anti-ödematoz etkili ve gaz alış-verişini kolaylaştıran bir komplexdir. Özellikle fötal gelişime paralel olarak surfaktanın bileşimi de değişiklik gösterir ve akciğeri doğum sonrası respirasyona hazırlar. Surfaktan yetersizliği, özellikle yeni doğan yavrularda önemli ve öldürücü respiratör problemlere yol açar. Erişkinlerde ise pek çok akciğer hastalığında surfaktan miktarı ve bileşiminde belirgin değişiklikler meydana gelir.