1996, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 123-133
İNEKLERDE MASTİTİSLERİN PATOLOJİK VE BAKTERİYOOJİK İNCELENMESİ
Hüdaverdi Erer1, Mehmet Ateş2, Metin Münir Kıran1, M. Kemal Çiftçi1, Osman Kaya3
1S.Ü. Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, KONYA
2S.Ü. Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA
3A.D.Ü. Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Mastitis, inek, patoloji ve bakteriyoloji
Görüntülenme Sayısı:2524 - İndirilme Sayısı: 2786

Mezbahada klinik olarak ve CMT ile muayene edilen 883 inekten 118 adedi mastitisli (% 13.36) bulunmuştur. Bu ineklerden 232 adet meme lobu alınmıştır. CMT pozitif ve klinik mastisli meme lablarından alınan süt örnekleri aerobik. anaerobık ve mikroaerofilik olarak bakteriolojik yönden incelenmiştir. CMT pozitif 125 lobtan patojen etkenler üretilmiş, sırasıyla Staph. aureus (%47.3), C. pyogenes (% 16.3), E. coli (% 8.2), C. albicans (% 6.5), Str. agalactiae (% 6), Staph. epidermidis (% 4.3), KI. pneumoniae (% 3.8), B. subtilis (% 2.2), Str. dysgalactiae (% 2.2). Flavobackt. spp. (% 1.6). B. cereus (% 1.1) ve Pr. mirabilis (% O. 5) izole ve identifiye edilmiştir. Lobların histopatolojik incelenmesinde aşağıdaki mastitis şekilleri saptanmıştır: Mastitis et galactophoritis catarrhalis acuta (10 lob), Mastitis et galactophoritis catarrhası chronica (142 lob), Mastitis apostematoSa (39 lob). Mastitis interstitialis nonpurulenta (21 lob). Mastitis chronica (12 lob). Mastitis haemorrhagica et necroticans (5 lob). Mastitis tuberculosa (lobular-infiltrative) (3lob).