pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1996, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 135-140
İKİ KÖPEKTE METASTAZİK PULMONER NEOPLAZİ OLGUSU
Mehmet Maden1, M. Kemal Çiftçi2, Yılmaz Koç3, Fatih Hatipoğlu2
1S.Ü. Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA
2S.Ü. Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, KONYA
3S.Ü. Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Akciğer metastazı, meme karsinom, köpek
Görüntülenme Sayısı:2361 - İndirilme Sayısı: 2400

Birisi 12 yaşlı Alman kurt köpeği, diğeri 3 yaşlı Terrier ırkı iki köpekte metastazik pulmoner neoplazi tespit edilmiştir. Anamnezde Alman kurt köpeğinin 6 ay, Terrierin ise 13 ay önce mastektomi geçirdiği öğrenildi. Meme ve akciğerdeki tümöral kitlenin mikroskobik incelenmesinde Alman kurt köpeğinde malign mikst tümör, Terrierde ise simple tip papiller adenokarsinom belirlenmiştir. Her iki köpeğin hemogram ve biyokimyasal profillerinde önemli değişiklikler izlenmedi. Sadece serum kalsiyum konsantrasyonlarında hafif artışlar görüldü. Alman kurt köpeğinde inguinal ve mediastinal lenf düğümlerinde tümör oluşumları gözlenmesi lenfojen, Terrierde lenf düğümlerinde tümöral oluşumların gözlenmemesi ise venöz metastaza yorumlandı.