1996, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 141-144
KANGAL KÖPEKLERİNDE SEPTUM İNTERVENTRİCULAREİNİN ARTERİEL VASKÜLARİZASYONU
Necdet Dursun1, İsmail Türkmenoğlu2
1A.Ü. Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, ANKARA
2S.Ü. Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Kangal köpeği, arter, septum interventriculare
Görüntülenme Sayısı:2397 - İndirilme Sayısı: 1159

Bu çalışmada Kangal Köpeklerinde septum interventriculare'nin arteriel vaskülarizasyonu makroskobik olarak incelendi. Bu amaçla, 10 adet farklı cins ve yaşta ergin Kangal köpeği kullanıldı. Septum interventriculare'nin beslenmesi asıl olarak ramus septalis tarafından karşılanmaktadır. Septum interventriculare'yi ayrıca periferik olarak ramus interventricularis paraconalis ve ramus interventricularis subsinuosus'dan başlangıç alan damarların da beslediği belirlendi.