1996, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 023-026
TAVUKLARDA ARTERİYEL VE VENÖZ KAN GAZLARI İLE BAZI PLAZMA ELEKTROLİT DÜZEYLERİ
Zafer Durgun, Ercan Keskin, Mehmet Kocabatmaz
S.Ü. Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Tavuk, kan gazları, elektrolitler
Görüntülenme Sayısı:2394 - İndirilme Sayısı: 1765

Çalışmada arteriyel (n=l0) ve venöz (n=l0) kan gazları ile bazı elektrolit düzeylerini belirlemek amacıyla 10-12 haftalık 20 adet tavuk kullanıldı. Arteriyel pH. HCO3*, pO2.,O2 doymuşluğu ile O2 içeriği düzeyleri venöz kanınkinden venöz pO2 ve total CO2 düzeyleri ise arteriyel kanınkinden, daha yüksek belirlendi. Gruplar arasmda farklılık olmaksızın plazma Na+, K+ ve Ca++ düzeyleri venöz kanda arteriyel kandan btraz yüksek bulundu.