2006, Cilt 22, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 015-019
MASTİTİSLİ İNEK SÜTLERİNDEN İZOLE EDİLEN CORYNEBACTERIUM TÜRLERİ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
H. Hüseyin Hadimli, Osman Erganiş, Kürşat Kav, Zafer Sayın
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakülıesi, Mikrobiyoloji Artabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Corynebacterium amycolatum, C. xerosis, C. minutissimum, C. bovis, C. pseudotuberculosis, bovine mastitis
Görüntülenme Sayısı:2565 - İndirilme Sayısı: 2159

Bu çalışmada, süt ineklerinden izole edilen Corynebacterium türlerinin identifikasyonu ve antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlandı. Yedi farklı işletmede bulunan 810 inek California Mastitis testi (CMT) ile tarandı ve CMT'inde pozitif sonuç veren 651 süt örneğinden 64 Corynebacterium spp. izole edildi. Corynebacterium Izo-lallarından 4Vİ (%64.06) C. amycolatum, 11'i (%17.18) C xerosis. 7'si (%10.93) C. minutissimum, 3'Ü (%4.68) C. bovis ve 2'si (%3.12) C. pseudotuberculosis olarak identifiye edildi. C. pseudotuberculosis izolatları eriiromisin ve 1in-komisine dirençli bulunurken, diğer Corynebacterium türlerinin (C. amycolatum, C. xerosis, C. minutissimum, C. bovis) 18 farklı antimikrobiyal ajana değişik oranlarda duyarlı oldukları gözlendi.