pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1995, Cilt 11, Sayı 2, Sayfa(lar) 119-129
KOYUNLARDA GENİTAL ORGAN BOZUKLUKLARI ÜZERİNDE PATOLOJİK İNCELEMELER II. UTERUS, SERVİKS VE VAGİNA
Metin Münir Kıran, Hüdaverdi Erer, M. Kemal Çiftçi, Fatih Hatipoğlu
S. Ü. Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Koyun, uterus, serviks, vagina, patoloji
Görüntülenme Sayısı:2120 - İndirilme Sayısı: 3369

Bu çalışmada Konya mezbahalarında kesilen dişi koyunlarda uterus, serviks ve vagina bozuklukları patolojik yönden incelenmiştir. Bunun için farklı ırklardan 4370 koyunun genital organları muayene edilmiş ve bunların 153'ünde (%3. 5) uterusta, 46'sında (% 1.1) servikste, 17'sinde (%0. 4) ise vaginada çeşitli patolojik değişiklikler tespit edilmiştir. Uterus bozuklukları arasında yangısel lezyonların ilk sırayı aldığı görülmüştür. Uterusta saptanan değişiklikler şu şekilde sınıflandırılmıştır; kataral endometritis (%0. 39), purulent endometritis (%0. 34), piyometra(% 0. 04), nekrotik endometritis(% 0. 04), kronik irinsiz endometritis (% 0. 92), granulomatöz endometritis (%0. 12), parametritis (%0. 48), hidrometra (%0. 39), endometriumda glandüler hiperplazi (%0. 16), melanozis (%0. 67) ve uterus unikornis (%0. 25). Servikste 28 olguda (%0. 64) yangıya rastlanmış ve bunların 22'sinde servisitislerin uterus yangıları ile birlikte olduğu görülmüştür. Servikste ayrıca metaplazi (%0. 32) ve serozada apse (%0. 16) saptanmıştır. Vaginada ise vaginitis (%0. 3), gartner kanalı kistleri (%0. 04) ve vagina serozasında apse (%0. 07) tespit edilmiştir.