pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1995, Cilt 11, Sayı 2, Sayfa(lar) 135-140
BUĞDAY, MISIR, PİRİNÇ VE YERFISTIĞINDA AFLATOKSİN ÜRETİLMESİ
Ömer Demet1, Halis Oğuz1, İlhami Çelik2, Hasan Adıgüzel1
1S.Ü. Veteriner Fak. Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, KONYA
2S.Ü. Veteriner Fak., Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Allatoksin, üretim, buğday, mısır, pirinç, yerfıstığı
Görüntülenme Sayısı:1534 - İndirilme Sayısı: 1629

Bu çalışmada, buğday, mısır, pirinç ve yerfıslığında aflatoksin üretildi. Aspergillus parasiticus NRRL 2999 suşu, Patates Dekstroz Agar (PDA) içeren tüplerde sporlandırıldıktan sonra, sporlar % 0.005'lik Triton X - 100 çözeltisi ile alınarak spor süspansiyonu hazırlandı ve spor hücresi sayımı yapıldı. Sterilizasyonu önceden yapılan ve buğday, mısır, pirinç ve yerfıstığı içeren erlenmayerlere ekimler yapıldıktan sonra fermentasyon İçin 28 °C'ye ayarlanmış etüve kondu. Herbir substrattan üç adet olmak üzere toplam on iki erlenmayer fermentasyona tabi tutuldu. Beş gün süren fermentasyon sonunda yapılan Spektrofotometrik ölçümde mg/kg (ppm) olarak sırasıyla buğdayda 71.88 (% 72.55 B1, % 11.31 B2, % 11.28 G1 ve % 4.86 G2); mısırda 48.14 (% 78.84 B1, % 7.45 85. % 10.85 G1 ve % 2.86 G2); pirinçle 63.64 (% 83.06 B1, % 12,98 B2, % 2.84 G1 ve % 1,12 G2) ve yerfıstığında ise 14.65 (% 84.02 B1, % 8.82 B2, % 5.01 G1 ve % 2.15 G2) düzeyinde allatoksin tesbil edildi.