pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1995, Cilt 11, Sayı 2, Sayfa(lar) 141-148
KOYUNLARDA BÖBREK HİDATİDOZUNUN İNSİDENS VE PATOLOJİSİ
Hüdaverdi Erer, Fatih Hatipoğlu
S. Ü. Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Hidalidoz, böbrek, koyun
Görüntülenme Sayısı:1653 - İndirilme Sayısı: 1510

Bu çalışma Konya mezbahalarında kesilen koyunlarda böbrek hidatidozunun insidensini ve lezyonların patolojik yapısını tespit etmek için yapıldı. Bu amaçla farklı ırklardan 10. 080 koyunun böbrekleri incelendi ve 3'ü erkek 26'sı dişi toplam 29 koyunda (% 0. 28) kist hidatik saptandı. Bu koyunların 16'sında sol, 11'inde sağ, 2'sinde ise her iki böbrekte kist hidatik tespit edildi. Böbrekteki bu kistlerin 29 koyundan 22'sinde (% 75. 9) unilokuler, 4'ünde (% 13. 8) kalsifiye nodül şeklinde ve 3'ünde (% 10. 3) ise multikistik kistler olduğu görüldü.