2006, Cilt 22, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 021-024
SUNİ TOHUMLAMA MERKEZLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE SEÇİLEN BOĞALARDA BHV-1, BVDV VE EBLV ENFEKSİYONLARININ ARAŞTIRILMASI
Orhan Yapkıç1, Oya Bulut1, Atilla Şimşek1, Sibel Yavru1, Mehmet Kale2, OğuzhanAvcı1
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabitim Dalı, KONYA
2Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabiliın Dalı, BURDUR
Anahtar Sözcükler: Boğa, Suni tohumlama, BHV-1, BVDV, EBLV, ELISA
Görüntülenme Sayısı:2468 - İndirilme Sayısı: 1796

Bu çalışmada, suni tohumlama merkezlerinde kullanılmak üzere seçilen 143 adet boğadan alınan kan serum örnekleri BHV-1, BVDV ve EBLV enfeksiyonlarına karşı oluşan antikorlar yönünden ELISA ile incelendi. Araştırmada kullanılan boğaların 12'si (% 8.3) BHV-1'e, 25'i (% 17.4) BVDV'una ve 14'ü (% 9.7) EBLV'una karşı oluşan antikorlar yönünden pozitif olarak tespit edildi. Ayrıca, BVDV'una karşı oluşan antikorlar yönünden seronegatif olan boğaların tümü BVDV'una spesifik antijenler yönünden de ELISA ile negatif olarak belirlendi.