pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1995, Cilt 11, Sayı 2, Sayfa(lar) 149-159
KÖPEKTE A.RENALİS'İN İNTRARENAL SEGMENTASYONU ÜZERİNDE MAKROANATOMİK ÇALIŞMALAR
Kadir Aslan
K.Ü. Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, KARS
Anahtar Sözcükler: Arteria renalis, köpek, makroanatomi
Görüntülenme Sayısı:1778 - İndirilme Sayısı: 1144

Onbeş sokak köpeği böbreğinin arteriel dallanması üzerinde çalışıldı. Arteria renalislere Takilon enjekte edilerek böbreklerin kastları çıkarıldı. Sokak köpeğinde arteria renalis açıkça ramus ventralis ve ramus dorsalisler tarafından beslenen dorsal ve ventral iki vaskuler damar bölgesine ayrıldığı gözlendi. Böbreği tipik ve tamamen bağımsız yarımlara ayıran bu iki bölgenin kıyıları horizontal planda karşı karşıya geldiği tespit edildi. Hem ramus dorsalis İle ramus ventralis arastnda hem de aa. İnterlobares renis arasında anastomoz görülmedi. Ramus dorsalis'in ve ramus ven-tralis'in böbrek içindeki seyirlerinde sırasıyla interlobar, arkuat ve interlobular dallara ayrıldıkları belirlendi. Ortalama olarak ramus dorsalis'in 6.3 adet, ramus ventralis'in ise 6.1 adet aa. interlobares renis verdiği tespit edildi.