pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1995, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 041-045
KOYUNLARDA GEBELiK TEŞHİSİ AMACIYLA A ve B-MODEL REAL-TİME ULTRASON TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
İbrahim Taşal1, M. Bozkurt Ataman1, D.Aii Dinç2, Ali Ergin2, Hüseyin Erdem2
1Y.Y. Ü. Vet. Fak. Doğum ve Rcp. Hast. Anabilim Dalı, VAN
2S. Ü. Vet Fak. Doğum ve Rep. Hast. Anabilim Dalı, KONYA
3Hayvanalık Merkezi Araştırma Enstitüsü, KONYA
Anahtar Sözcükler: Koyun, ultrasonografi, gebelik tanısı
Görüntülenme Sayısı:1999 - İndirilme Sayısı: 9586

Sunulan bu çalışmada gebelik teşhisi amacıyla, gebeliğin 42-85. günleri arasında Merinos, Akkaraman ve ivesi ırkı 102 baş koyuna sırasıyla A model ultrason ve B model real -time 5 MHz linear-array ultrasonografi uygulandı. Ultrason uygulamaları. her iki yöntemde de hayvan ayakta iken ve transüder vasıtasıyla memelerin hemen ön tarafında. karın duvarının ventralindeki kılsız bölge taranarak yapıldı. Sonuçların kuzulama kayıtlarıyla karşılaştırılması ile sırasıyla. A model ultrasona göre muayeneların doğruluk oranı% 73.52, duyarlılık (sensivite) oranı % 70.49, özgüllük (spesifite) oran ı % 78.04, gebeliği belirleme oranı % 82.69, ve gebe olmayan koyunları belirleme oranı ise % 64.00; B model ultrasona göre ise muayenelerin doğruluk oranı % 89.21, duyarlılık oranı% 93.44, özgüllük oranı % 82.92 gebeliği belirleme oranı % 89.06 ve gebe olmayan koyunları belirleme oranı ise % 89.47 olarak bulundu. Sonuç olarak, gebeliğin 42-85. günlerinde A model ultrason ile % 73 52 doğrulukla, B model ultrason ile ıse % 89.21 doğrulukla gebelik teşhisi yapılabildiği, dolayısıyle koyunlarda gebelik teşhisinde B model real-time ultrasonografi ile daha başarılı ve güvenilir sonuçlar alınabileceği kanısına varıldı.