pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1995, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 057-063
FARKLI YUMURTACI HİBRİT TAVUKLARDA MOZAİK TAŞININ YEME DEĞİŞİK ŞEKİLLERDE İLAVESİNİN VERİM VE KABUK KALİTESi ÜZERİNE ETKİLERİ
Behiç Çoşkun1, Kaan M. İşcan2, Varol Kurtoğlu1, Seval Apaydın3
1S.Ü. Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA
2S.Ü. Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, KONYA
3Tarım İlçe Müdürlüğü, Gülşehir
Anahtar Sözcükler: Yumurta tavuğu, hibrit, Ca, grit mozaik, yumurta verimi, yumurta kabuk kalitesi
Görüntülenme Sayısı:1897 - İndirilme Sayısı: 3325

Bu çalışmada her birinden 108' er adet olmak üzere toplam 324 adet 24 hallalık yaşta Hisex Brown (HB), Hylıne W-77 (HY) ve Babcock B-300 (BB) yumurtacı hibrit tavuk kullanılmıştır Her bir hibrit grubuna 3x3 faktöriyel deneme düzeni olacak şekilde 3 değişik uygulama grubu oluşturulmuştur. Uygulama gruplarından kontrol (K) grubu kalsiyum katılmamış normal ticari tavuk yemine % 8.5 mozaik tozu kat ilarak, grit (G) grubu aynı yeme % 8 5 grıt şeklınde mozaik ılave edilerek ve ilave grit (+G) grubu K grubunda verilane ilave olarak ad libitum grit mozaik verilerak oluşturulmuştur. Deneme 12 ay boyunca sürdürülmüş ve gruplarda bazı performans özellikleri ne bakılmıştır. Deneme sonunda +G grubu diğer gruplardan önemli derecede düşük (P<0.01) yumurta vermiştir. Ancak uygulama ve hibrit grupları arasında yumurta verimleri ile ilgili olarak bir interaksiyon tesbit edilmiş (P<0.05) ve +G uygulamasının olumsuz etkisi HY hibritinde görülmemiştir +G uygulamasından elde edilen yumurta özgül ağırlıkları diğer iki gruba göre önemli derecede yüksek çıkmıştır özgül ağırlıklar HB. HY ve BB hibritlerinde sırası ile 1.086, 1.084 ve 1 087 g/cm3 olarak bulunmuştur (P<0.01 ). HB hibritınin yumurta ağırlığı diğer iki gruba göre yüksek çıkmıştır (P<0.01). Bir kg yumurta verimi için tüketilen yem miktarı +G grubunda diğer iki gruba göre daha fazla bulunmuş ve bu değer K. G ve +G uygulama gruplarında sırasıyla 2.00, 2.10 ve 2.15 kg olarak bulunmuştur (P<0.05) Gruplar arasında ölüm oranları bakımından fark bulunmamıştır. Sonuç olarak HY hıbrıtı ıçın +G uygulaması, diğer iki hibrıt içinde K uygulamasının performansıa olumlu etkileri görülmüştür.