1995, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 073-076
JAPON BILDIRCINLARlN RASYONLARlNDA YOSUN EKSTRAKTI KULLANIMI: 2. YOSUN EKSTRAKTlNlN YUMURTA VERİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Fatma İnal1, Behiç Coşkun1, M. Kemal Çiftçi2, Nurettin Gülşen1
1S.Ü. Vet. Fak. Hayvan Besleme ve Besleme Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA
2S.Ü. Vet. Fak. Patoloji Anabilimdalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: yosun ekstraktı, japon bıldırcını, yumurta verimi, toksisile
Görüntülenme Sayısı:2427 - İndirilme Sayısı: 2263

İki deneme halinde yürütülen bu çalışmanın 9 hafta sürdürülen birinci denemesinde 5 haftalık yaşta toplam 72 adet Japon bıldırcın kullanıldı. Ascophyllum nodosum isimli bir deniz yosunundan elde edilen ekstrakt (Maxicrop) temel rasyona % 0, 0.01 . 0.1 ve 1 oranlarında katılarak yumurta verimı, yumurta ağırlığı, yem tüketimi, yemden yararlanma, canlı ağırlık ve yumuna sarısı rengi üzerine etkileri incelendi. Aynı ekstraktın toksik etkisinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yürütülen ikinci denemede her grupta 2'si erkek, 3'ü dişi olmak üzere toplam 20 adet 8 haftalık bıldırcın kullanıldı. Temel rasyona % 0. 1, 2 ve 4 düzeylerinde yosun ekstraktı katıldı ve 4 hafta süreyle hayvanıara yedirildı. Çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir. 1. Yosun ekstraktının yumurta verimi, yumorta ağırlığı, yemden yararlanma ve canlı ağirlıklar üzerinde olumlu bır etkisi gözlenmedi. 2. Yosun ekstrakil yumurta sarısı rengıni koyulaştırdı (P<0.05). 3. Rasyonlarına % 1, 2, 4 oranlarında yosun ekstraktı katılan yumurtlayan bıldırcınlarda patolojik bir değişiklik belirlenmedi.