pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1995, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa(lar) 111-118
LAKTASYONDAKİ İSVİÇRE ESMERİ SIĞIRLARDA KAN SERUMU TİROİD HORMONLARI, GLİKOZ VE KOLESTEROL DÜZEYLERİ
Tufan Keçeci1, Mehmet Kocabatrnaz1, A. Nuri Sezer2
1S. Ü. Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, KONYA
2Özel Nükleer Tıp Merkezi, KONYA
Anahtar Sözcükler: Laktasyon, tiroid hormonları, glikoz, total kolesterol
Görüntülenme Sayısı:1565 - İndirilme Sayısı: 1266

Bu araştırmada, klinik olarak sağlıklı ve yaklaşık aynı yaşta 24 İsviçre Esmeri Sığır kullanıldı. İki ay boyunca. kuruda olan inekler ile erken, orta ve geç laktasyondaki hayvanlardan 15 gün aralıklarla kan örnekleri atındı. Kan serumu total tiroksin (TT4), total triiyodotironin (TT3), glikoz ve total kolesterol düzeyleri belirtendi. Laktasyonda bulunan hayvanların günlük süt verimleri ölçüldü. Erken, orta ve geç laktasyondaki ineklerin ortalama günlük süt verimleri sırasıyla 13, 94, 10.56 ve 6.69 It olarak bulundu Kuruda bulunan inekler ile erken, orta ve geç laktasyon döneminde bulunan hayvanların kan serum ortalama TT4 (sırasıyla 4,19 µg/dl, 4 19 µg/dl, 4.50 µg/dl ve 4 64µg/dl). TT3 (sırasıyla 95.67 ng/dl, 106.89 ng/dl, 110.82ng/dl ve 106 10 ng/dl), glikoz (sırasıyla 57 94 mg/dl. 58 08 mg/dl. 62.41 mg/dl ve 64.35 mg/dl) ve total kolesterol (sırasıyla 94 34 mg/dl, 93.66 mg/dl. 88.46 mg/dl ve 86 11 mg/dl) düzeyleri arasında önemli farklılıklar belirlendi. Sonuç olarak, ineklerde lak-tasyonun günlük süt verimine bağlı olarak kan serumu TT4, TT3, glikoz ve total kolesterol düzeylerini etkilediği kanaatine varıldı.