pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1994, Cilt 10, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 004-008
İNEKLERDE AZALTILMIŞ DOZDA CLOPROSTENOL UYGULAMALARININ LUTEOLİTİK ETKİSİNİN KLİNİK ÖSTRÜS BELİRTİLERİ VE PLAZMA PROGESTERON DÜZEYLERİ YARDIMIYLA İZLENMESİ
Tevfik Tekeli1, Melih Aksoy1, Semin Özsar2, Bülent Güven2, Kenan Çoyan1, Ahmet Semacan1, Muhammed Alan3
1S.Ü. Veteriner Fakültesi Doğum ve Rep. Hast. Anabilim Dalı, Konya
2T.A.E.K. Lalahan Hayvancılık Nükleer Araştırma Merkezi, Ankara
3Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi, Doğum ve Rep, Hast. Anabilim Dalı, Van
Anahtar Sözcükler: İnek, Azaltılmış cloprostenol dozları. Luteolizis, Progesteron
Görüntülenme Sayısı:1698 - İndirilme Sayısı: 1404

Bu çalışmada, ineklerde intravulvo submucosal olarak enjekte edilen azaltılmış doz eloprostenol'un öst-rüsleri uyarma oranları ve luteolitik etkinliği araştırıldı. Çalışma A3 baş 3-5 yaşlı isviçre Esmeri inek üzerinde gerçekleştirildi, önce tüm ineklere 500 mcg cloprostenol kas içi yolla enjekte edildi, ilk enjeksiyondan 11 gün sonra birinci gruptaki ineklere (n: 38) 125 mcg cloprostenol intravulvo-submucosal olarak enjekte edildi. İkinci gruptaki ineklerde (kontrol grubu, n: 5) ise 500 mcg cloprostenol enjeksiyonu kas içi yolla tekrarlandı. Enjeksiyon günü ve izleyen 4 gün süresince birinci gruptaki 9 inekten ve ikinci gruptaki tüm ineklerden 24 saat aralarla kan örnekleri alınarak plazma progesteron düzeyleri belirlendi.

Elde edilen bulgulara göre, östrüs oranları birinci ve ikinci gruplar için sırasıyla % 26.3 ve 100 olarak belirlendi. Birinci grupta tohumlanan ineklerden % 57.1 oranında gebelik elde edildi. Birinci grupta progesteron düzeyleri saptanan ineklerde enjeksiyon sonrası dönemde ortalama progesteron düzeylerinde düşüş belirlendi. Bu grupta luteolizis göstermeyen ineklerde progesteron düzeyinde hafif bir düşüş olmasına rağmen 1 ng/ml düzeyinin altına inmedi. Birinci grupta luteolizis şekillenen ineklerde progesteron değerlerindeki düşüşün kontrol grubuna göre daha yavaş bir seyir gösterdiği saptandı.

Sonuç olarak, 125 mcg eloprostenol'un vulva sub-mucosasına enjeksiyon tarzında uygulanmasının ineklerde östrüsleri uyarabildiği ve luteolizisi sağlayabildiği belirlenmiş, kullanılan cloprostenol dozunun yükseltilmesi ile daha başarılı sonuçlar elde edilebileceği kanısına varılmıştır.