1994, Cilt 10, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 009-013
KÖPEKTE ARTERİA HEPATİCA'NIN İNTRAHEPATİK SEGMENTASYONU VE ANASTOMOZLARI ÜZERİNDE MAKROANATOMİK ÇALIŞMALAR
Memduh Gezici
S.Ü. Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilimdalı, Konya
Anahtar Sözcükler: Sokak köpeği, Arteria hepatica karaciğer lobları
Görüntülenme Sayısı:2371 - İndirilme Sayısı: 1411

Çeşitli yaş ve cinsiyette, sokak köpeği karaciğerinin arterleri üzerinde çalışıldı. Oniki köpek piyesinde arteria hepatica'ya Takifon enjekte edilerek kastları çıkarıldı. Kastlar damarlaşma ve daha önce hiç çalışılmamış anastomoz yönünden incelendi. Oniki piyeste oniki farklı damarlaşma tesbit edildi. Bu sonuçla arteria hepatica'nın oldukça fazla varyasyon gösterdiği gözlendi. Toplam piyeslerin yedisinde (%, 58.33) karaciğerin lobları arasında anastomoz belirlendi.