1994, Cilt 10, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 014-015
AKKARAMAN KOYUNUNDA UTERUS'UN LENFATİK DRENAJI ÜZERİNDE MAKROANATOMİK ÇALIŞMALAR
Sadettin Tıpırdamaz1, Necdet Dursun2, Hasan Erden3, Zafer Daşçı4, İsmail Türkmenoğlu5
1Doç, Dr., S.Ü, Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim dalı, Konya
2Prof. Dr., S.Ü. Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim dalı, Konya
3Yrd. Doç, Dr., A.D.Ü. Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim dalı, Aydın
4Arş. Gör., S.Ü. Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim dalı, Konya
5Arş. Gör., S.Ü. Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim dalı, Konya
Anahtar Sözcükler: Lenfatik drenaj, Akkaraman koyunu, uterus
Görüntülenme Sayısı:2435 - İndirilme Sayısı: 1601

Bu çalışmada, Akkaraman koyununda uterus'un lenfatik drenajını sağlayan damarların sayı ve seyirleri makroskopik olarak araştırıldı. Bu amaçla 8 adet Akkaraman koyunu kullanıldı. Akkaraman koyununda uterus'un lenfatik drenajını sağlayan lenf damarlarının sayısı 5 adettir. Uterus 'un lenfatik drenajını sağlayan bu damarlar a. ovarica ile birlikte seyretmektedirler. Bu lenf damarları ile ovarium arasında direkt bir ilişki görülmedi. Uterus'un lenfatik drenajını sağlayan lenf damarlarının lymphonodi iliaci mediales'e drene olduğu görüldü.