pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2009, Cilt 25, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 037-043
KONYA'NIN KARAPINAR İLÇESİNDEKİ ABORT YAPAN VE YAPMAYAN KOYUNLARDA TOXOPLASMA GONDİİ'NİN SEROPREVALANSININ İNDİREKT FLUORESAN ANTİKOR (lFA) TESTİ İLE BELİRLENMESİ
Mehmet Aköz1, İbrahim Aydın2, Kadir Kamburgil3 Erol Handemir3
1Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu, Karapınar, Konya
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Konya
3Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Konya
Anahtar Sözcükler: Toxoplasma gondii, indirekt Fluoresan Antikor (lFA) Testi, Seroprevalans, Koyun
Görüntülenme Sayısı:1841 - İndirilme Sayısı: 1864

Bu çalışma, Konya'nın Karapınar ilçesindeki abort yapmış ve yapmamış koyunlarda T. gondirnin seroprevalansının indirekt Fluoresan Antikor (lFA) Testi ile belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada 106'51 abort yapmış, 78'j abort yapmamış toplam 184 adet koyun serumu incelendi. Koyunlardan kan örnekleri alınarak serumları ayrıldı. Serumlar anti- Taxoplasma gondii antikorları yönünden lFA testine tabii tutuldu. Testte 1/64 ve daha yukarı titredeki reaksiyonlar pozitif olarak değerlendirildi. incelenen toplam 184 koyunun 24 (%13)'ünde, abort yapan 106 koyunun 12 (%11.3)'sinde ve abort yapmayan 78 koyunun 12 (%15.4)'sinde T. gondii antikorları tespit edildi. Belirlenen seroprevalans değerleri bakımından abort yapmış ve yapmamış koyunlar arasındaki fark istatistikselolarak önemstad (P>0.05). Çalışmada 1/64 ile 112048 arasında antikor titreleri elde edildi. Tespit edilen seroprevalans bakımından abort yapmış ve yapmamış koyunlarda yaş grupları arasındaki fark istatistikselolarak önemsizdi (P>0.05). Sonuç olarak, bu çalışmada abort yapmış ve yapmamış koyunlarda elde edilen seroprevalans değerleri, Toxoplasmosis'in ekonomik ve zoonoz öneminden dolayı küçümsenmeyecek düzeyde bulunmuştur. Yapılacak seroprevalans çalışmaları, koyunlarda Toxoplasmosis'in kontrol altında tutulmasına yardımcı olacaktır.