pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1994, Cilt 10, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 113-117
SOKAK KÖPEĞİNİN TONSİLLA PALATİNASI ÜZERİNDE MAKROANATOMİK ÇALIŞMALAR
Memduh Gezici
Yrd. Doç. Dr., S.Ü. Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Sokak köpeği, tonsilla palatina lenf nolebleri
Görüntülenme Sayısı:1535 - İndirilme Sayısı: 1041

Bu çalışmada sokak köpeğinin tonsilla pa-latina'sının topografisi ve lenf nodülleriyle ilişkisini ortaya koymak içm 11 adet sokak köpeği başı kullanıldı. 7 adet baş; damarlara latex enjeksiyonundan sonra tonsilla pa-latin anın diseksiyonu için kullanıldı. Geri kalan 4 adet sokak köpeği başına, hayvan anestezi altında iken tonsilla palatina'ya çini mürekkebi enjekte edildi. Enjeksiyondan yarım saat sonra öldürülen hayvanların damarına önce formaldehit sonra latex enjekte edildi. Bu şekilde hazırlanan piyeslerde tonsilla palatina'mn lenf nodülleri ile ilişkisi araştırıldı. Araştırma sonucunda tonsilla pa-latina'nın efferent damarlarla lymphonodi retropharyngei mediates'e drene olduğu sonucuna varıldı. Sdkak köpeğinin tonsilla palatina'sının epihyoid'in media İmde, m. pterygoideus medialis'in altında, epiglottis'in apex'i üstünde. palatum molle'nin lateralinde, ortalama 27.05 mm. uzunluğunda. 4.89 mm kalınlığında 8.34 mm genişliğinde bir organ olduğu belirlenip fotoğraflarla tespit edildi.