1994, Cilt 10, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 118-121
AKKARAMAN KOYUNUNDA A. PENİS VE DALLARI ÜZERİNDE MAKROANATOMİK BİR ÇALIŞMA
Nejdet Dursun1 Zafer Daşçı2
1Prof. Dr., S.Ü. Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim dalı, Konya
2Dr., S.Ü. Veteriner Fakültesi Anatomi Anabiİım dalı, Konya
Anahtar Sözcükler: Akkaraman koyunu, penis, arter
Görüntülenme Sayısı:2323 - İndirilme Sayısı: 2420

Bu araştırma, Akkaraman koyununda a. pen is'in seyri, dağılımı ve varyasyonları ile konu kapsamına giren damarlar arasındaki ağızlaşmaları incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla 12 adet Akkaraman koyunu materyal olarak kullanılmıştır, materyallerin incelenmesinde ise latex enjeksiyonundan yararlanılmıştır.

Akkaraman koyununda a, penis, a. pudenda in-terna'nın son 3 dalından birdir. Gl. bulbourethral düzeyinde başlangıç aldığı ve m, ischiocavernosus ile m. bulbospongıosus arasında caudoventral yönde seyrettiği gözlenmiştir.

A. penis. 6 (% 50) Akkaraman koyununda a. bulbi penis ve a. profunda pen ıs'e, 3 (% 25) Akkaraman koyununda a. bulbi penis. a. profunda penis ve a. dorsalis penis sinister'e, 2 (% 16.66) Akkaraman koyununda a. bulbi penis, a. profunda penis ve a. dorsalis penis dexter'e 1 {% 8.33) Akkaraman koyununda ise a. bulbi penis, a. profunda penis ve a. dorsalis dexter ile a. dorsalis penis sinister'e ayrılarak sonlandığı tespit edilmiştir.

A. bulbi penisin bulbus penis'de, a. profunda penis'in ise crus penis'de dağıldığı, a. dorsalis penis'in ise preputium düzeyinde a. epigastrica caudalis superficialis'in rr. preputials isimli dalları ile ağızlaştığı saptanmıştır.