pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1994, Cilt 10, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 139-142
KARS BÖLGESİNDE TÜKETİME SUNULAN YEMLERDE NİTRAT VE NİTRİT DÜZEYLERİ
Bilal Cem Liman, Abdullah Doğan
Dr., Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Farmakolojı-Toksıkoloji Bilim Dalı, Kars
Anahtar Sözcükler: Yem, nitrat, nitrit
Görüntülenme Sayısı:1715 - İndirilme Sayısı: 1815

Bu çalışmada Kars yöresinde tüketime sunulan hayvan yemlerinde nitrat ve nitrit düzeyleri Sen ve Donaldson tarafından önerilen kolorimetrik yönteme göre belirlendi. Çalışmada 30 adedi sığır-besi yemi, 40 adedi süt-sığır yemi, 40 adedi ot, 20 adedi de saman olmak üzere toplam 130 adet yem örneği kullanıldı. Analiz edilen yem örneklerinde nitrat ve nitrit düzeyleri sırasıyla; sığır-besi yeminde; 101.2 ppm ile 714.1 ppm, 1.2 ppm ile 19.8 ppm, süt-sığır yemlerinde;82.1 ppm ile 947.2 ppm, 1.1 ppm ile 25.4 ppm, Otda; 38.4 ppm ile 182.1 ppm, 0.2 ppm He 1.1 ppm, samanda; 13.7 ppm ile 63.8 ppm, 0.7 ppm ile 1.0 ppm bulunmuştur. Bulunan sonuçlar literatür verilerle karşılaştırıldığında, yem örneklerinde bulunan nitrat ve nitrit düzeylerinin hayvanlarda akut ve kronik zehirlenmeye neden ola-mıyacağı sonucuna varıldı.