pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1994, Cilt 10, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 143-147
MERİNOS, AKKARAMAN ve İVESİ YERLİ KOYUN IRKLARININ BAZI ETÇİ IRKLAR İLE MELEZLENMESİNDEN ELDE EDİLEN MELEZ (Gl) KUZULARIN SÜT EMME DÖNEMİNDEKİ BÜYÜMELERİ
M. Emin Tekin
S.Ü. Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, Konya
Anahtar Sözcükler: Melez kuzu, büyüme
Görüntülenme Sayısı:1690 - İndirilme Sayısı: 1323

Bu çalışma, saf Merinos (M) ve Lincoln (L) x (L x M), Alman Siyah Başlı Etçi (ASB) x (ASB x M), Hampshire Down (H) x(Hx M). ASB x (ASB x Akkaraman (A)). H x (H x A), ASB x (ASB X Ivesi (i)) ve H x (H x I) G1 melezi kuzuların süt emme dönemi büyümelerini araştırmak amacı ite yapılmıştır. Veriler, her g e not ip için sırası ile, 19,22,23, 14. 10, 11,9 ve 12 kuzudan elde edilmiştir. Kuzulara, analarından emdikleri süte ilave olarak kaliteli kuru yonca ve kuzu büyütme yemi ad libitum verilmiştir. Kuzular ortalama 100 günlük iken sütten kesilmişlerdir.

Genotiplerde elde edilen doğum ağırlığı ortalamaları yukarıdaki sıra ile, 4.5, 4.4, 4.7, 4.9, 4.2, 4.9, 4.6ve4.6kg, sütten kesim ağırlığı 23.8, 24.8. 27.5, 26.2, 24.8. 27.4, 26.6 ve 26.7 kg, büyüme hızı 201.9, 212.7, 244.3, 225.6, 296.5. 235.6, 224 9 ve 230.1 g/gün ve her üç özellik yönünden, genotipler arasındaki fark önemsiz bulunmuştur.

Ana yaşının büyüme hızına etkisi önemli (P<0.05) fakat doğum ve sütten kesim ağırlığına etkisi önemsiz olmuştur. Kuzu cinsiyetinin her üç özelliğe etkisi önemsizdir. Doğum tipi (tek/ikiz) doğum ağırlığını önemli (P<0.01) şekilde etkilemiş ancak sütten kesim ağırlığını ve büyüme hızını etkilememiştir. Doğum ağırlığı ve kuzunun emdiği süt, büyüme hızı üzerinde önemli bir va-riyasyon kaynağı oluşturmamıştır.