pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1990, Cilt 6, Sayı 1, Sayfa(lar) 023-028
ZERANOL İMPIANTE EDİLEN PUBERTAL DÖNEMDEKİ ESMER IRK ERKEK DANALARIN TESTİS, EPİDİDİMİS ve EKLENTİ BEZLERİNDE GÖRÜLEN HİSTOPATOLOJİK DEGİŞİKLİKLER
M. Kemal ÇİFTÇİ1, Fazıl DELİGÖZOĞLU2, Zuhal KAYA3, Bünyamin TRAŞ4
1Yrd. Doç. Dr. S. Ü. Vet. Fak. Patoloji Anabilim Dalı, Konya
Vet. Hek., Koyunculuk Arş. Enst. Müd., Bandırma-Balıkesir
3Arş. Gör., S.Ü. Vet. Fak. Patoloji Anabilim dalı, Konya
4Arş. Gör., S.Ü. Vet. Fak. Farm. Ve Toks. Anabilim Dalı, Konya
Görüntülenme Sayısı:1419 - İndirilme Sayısı: 1178

Bu çalışma, besi hayvanlarında anabalik olarak kullanılan zeranal implantasyonunun esmer ırk erkek danaların genital organlarmda sebep olduğu değişiklikleri tespit etmek amacıyla yapılmıştır.

Çalışmada kullanılan 6-9 aylık 23 baş esmer ırk erkek dana, Kontrol, Deneme I ve Deneme II olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Çalışmanın başlangıcında Deneme I ve Deneme II grubuna 36 mg, bundan 65 gün sonra Deneme II grubuna ikinci bir 36 mg zeranal kulak dersi altına implante edildi. Deneme I ve Deneme II grubundan 5'er baş dana implantasyondan 135, kalanları ise 206 gün sonra kesildi.

Zeranal implante edilen danalarda tubulus seminiferus çaplarmda küçülme, spermatogeneziste gecikme, epididimislerde interduktal bağ dokuda ve duktus epididimislerin kas tabakasında artış, prostat, gl. vesikularis ve gl. bulbourcthraliste alveoler yapıda azalma ile interalveoler dokuda artış tespit edildi.

Zeranal implantasyonunu 6 aydan büyük danalarda cinsel fonksiyanda yetersizliklere yol açabileceği fakat bu etkisinin prepubertal döneme kıyasla azaldığı kanısına varıldı.