pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1990, Cilt 6, Sayı 1, Sayfa(lar) 029-031
SANCILI ATLARDA BAZI KAN ve PERİTON SIVISI PARAMETRELERININ TEŞHİS ve PROGNOZDAKİ ÖNEMİ
Veysi ASLAN1, Kürşat TURGUT2, Abdullah BAŞOĞLU3, Mahmut OK4
1Doç. Dr., S.Ü. Vet. Fak. İç Hast. Anabilim Dalı, Konya
2Yrd. Doç. Dr., S.Ü. Vet. Fak. İç Hast. Anabilim Dalı, Konya
3Yrd. Doç. Dr., S. Ü. Vet. Fak. İç Hast. Anabilim Dalı, Konya
4Arş. Gör., S.Ü. Vet. Fak. İç Hast. Anabilim Dalı, Konya
Görüntülenme Sayısı:1441 - İndirilme Sayısı: 2101

Bu çalışmada, 30 sancılı ve 10 sağlıklı olmak üzere toplam 40 yerli at kullanıldı. Sancılı atıann klinik ve laboratuvar muayeneleri (kan ve protein sıvısında total protein, total lökosit, laktat, fibrinojen ve glikoz) yapıldı. Periton sıvılan kanüllü abdominosentezle alındı. Hastalarda konstipasyon, meteorismus, enteralgia kataralis, gastroenteritis, peritonitis ve kızıl kurt sancısı gözlendi. Sancılılarla sağlıklılar arasında kan total lökositi ve fibrinojen değerinde çok önemli, laktat değerinde önemli, periton sıvısı laktat değerinde de önemli farklılık gözlendi. Hastalarda abdominosentez uygulamalan hiçbir komplikasyona yol açmazken prognozda kan ve periton sıvısı laktatı ve kan glikozu ile total lökositinin önemli olabileceği kanısına varıldı.