pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1990, Cilt 6, Sayı 1, Sayfa(lar) 037-040
KOYUNLARDA MAVİ DİL ENFEKSİYONU ÜZERİNDE SEROEPİZOOTOLOJİK ARAŞTIRMALAR
Feridun ÖZTÜRK1, Sibel YAVRU2, Saffet ERÖZ
1Prof. Dr., S. Ü. Veteriner Fakültesi Viroloji Bilim Dalı, Konya
2Yrd. Doç. Dr., S. Ü. Veteriner Fakültesi Viroloji Bilim Dalı, Konya
2Vet. Hek., Konya Merkez Hayvancılık Araştırma Enstitüsü, Konya
Görüntülenme Sayısı:1937 - İndirilme Sayısı: 7111

Tanm Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Konya Merkez Hayvancılık Araştırma Enstitüsünde bulunan toplam 86 adet koyundan kan seromu numuneleri toplanmıştır. Alınan kan serumlan koyun Mavi Dil virusunun SA4 tipine karşı, nötralizan antikor varlığını saptamak amacıyla mikronötralizasyon metoduyla test edilmiştir. Mavi Dil virusunun üretilmesi, titrasyonu ve nötralizasyon testlerinde, BHK (Baby Hamster Kidney: Yavru Hamster Böbrek Epitel Hücresi) devamlı hücre kültürü kullanılmıştır. Hücre üretme vasatı olarak % 10 inaktif dana serumlu Glascow Eagle's MEM, virus üretme vasatı olarak serumsuz Glascow Eagle's MEM vasatı kullanılmıştır. Koyun kan serwnlan, 1/10 sulandırma oranında teste alınmıştır. Mikronöralizasyon testi sonunda, 86 adet serumun 3ı adedinde (% 36.04) Mavi Dil virusuna karşı, pozitif nötralizan antikor varlığı tespit edilmiştir.