pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1990, Cilt 6, Sayı 1, Sayfa(lar) 041-046
KÖPEKLERDE BAZI TRANKİLİZANLARIN KAN VE SEREBROSPİNAL SIVIDAKİ ÇEŞİTLİ BİYOKİMYASAL DEĞERLER ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Celal İZCİ1, Nuri YAVRU2, Ali Muhtar TİFTİK3, Yılmaz KOÇ4
1Yrd. Doç. Dr. S. Ü. Vet. Fak. Cerrahi Anabilim Dalı, Konya
2Doç. Dr., S. Ü. Vet. Fak. Cerrahi Anabilim Dalı, Konya
3Araş. Gör. S.Ü. Vet. Fak. Biyokimya Anabilim Dalı, Konya
4Araş. Gör. Dr., S. Ü. Vet. Fak. Cerrahi Anabilim Dalı, Konya
Görüntülenme Sayısı:1355 - İndirilme Sayısı: 974

Çalışma her biri beş köpekten oluşan üç grup halinde toplam 15 hayvan üzerinde yapıldı. Birinci gruptakilere rompun 3.5 mg/kg, ikinci gruptakilere combelan 0.3 mg/kg, üçüncü gruptakilere sparine 3 mg/kg dozunda intravenöz olarak verildi. Tüm hayvanlardan ilaç verilmeden önce ve verildikten sonraki 30., 60. ve 120. d~kikalarda kan ve serebrospinal sıvı örnekleri alındı. Örneklerde glukoz, sodyum, potasyum, kalsiyum ve fosfor değerlerindeki değişiklikler incelendi.