pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1990, Cilt 6, Sayı 1, Sayfa(lar) 061-063
KONYA 'DA TÜKETİME SUNULAN YUMURTALARDA KLORAMFENİKOL ve FURAZOLİDON İLAÇ KALINTILARININ ARAŞTIRILMASI
Ömer DEMET1, Ahmet ACET2, Bünyamin TRAŞ3, İsa EĞİLMEZ4
1Yrd. Doç. Dr., S.Ü. Vet. Fak. Farm. ve Toks. Anabilim Dalı, Konya
2Doç. Dr., İ.Ü. Tıp. Fak. Farmakoloji Anabilim Dalı, Malatya
3Arş. Gör., S.Ü. Vet. Fak. Farm. ve Toks. Anabilim Dalı, Konya
4Uzm. Kimyager., S.Ü. Vet. Fak. Farm. ve Toks. Anabilim Dalı, Konya
Görüntülenme Sayısı:1383 - İndirilme Sayısı: 1550

Bu çalışmada, Konya'da tüketime sunulmak üzere marketiere getirilmiş 50 adet yumurtada HPLC yöntemi ile kloramfenikol ve furazolidon ilaç kalıntıları araştırıldı. Analiz edilen yumurta numunelerinin hiçbirisinde kloramfenikol bulunamazken, 17'sinde furazolidon kalıntısı tespit edildi.

Yumurtalarda belirlenen en düşük furazolidon düzeyi 2.80 µg/kg, en yüksek düzey ise 16.12 uglkg'dır. Tüm yumurtalarda belirlenen furazolidon ortalaması ise 7.74 µg/kg'dır.

Sonuçlara göre, yumurtalarda kloramfenikol kalıntısının bulunmaması tüketici açısından olumlu olarak değerlendirilirken, belirlenen furazolidon kalıntılarının insan sağlığını olumsuz yönte etkileyebileceği kanısına varıldı.