2006, Cilt 22, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 079-084
KARAKÖY TARIM İŞLETMESİ'NİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Şule Osmanağaoğlu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
Anahtar Sözcükler: Karaköy Harası, Karaköy Tarım İşletmesi, Jersey Irkı Sığır
Görüntülenme Sayısı:2315 - İndirilme Sayısı: 3470

"Karaköy Harası" bugünkü ismiyle "Karaköy Tarım İşletmesi Müdürlüğü'; bölgenin kısraklarını tohumlamak için aygır deposu olarak kullanılmıştır. Karaköy Harasında at yetiştiriciliğinin yanı sıra sığır, manda, tavuk ve koyun yetiştiriciliği alanlarında da çeşitli faaliyetler yapılmış; ancak zaman içinde sığır yetiştiriciliği dışındaki çalışmalara son verilmiştir. Asıl amacı Karadeniz Bölgesi yeri! kara sığırlarını ıslah etmek olan işletmede sığır yetiştiriciliği çalışmaları, yerli sığır ırkını bölge koşullarına uygun ve yüksek vasıflı duruma getirmek amacı ile başlamış; 1958 yılında Jersey ırkı sığırların ithal edilmesi ile gelişmiş ve günümüze kadar süre gelmiştir. Bu çalışmada "Karaköy Tarım İşletmesi Müdürlüğü "nün tarihsel gelişimi, üretimi, çevre halkına, bölge hayvancılığı ile ülke hayvancılığına sağladığı yararlar ve işletmede yapılan bilimsel faaliyetler araştırılmıştır. Yapılan ıslah çalışmaları sonucunda günümüzde Karadeniz Bölgesinde Jersey ırkı sığır varlığı 470.000 civarına ulaşmıştır. Bununla birlikte İşletmedeki Jersey ırkı sığırlara ait 2001-2005 yılları arasındaki süt verimi ortalamasının 3552 kg (kg/baş) ile uluslararası standardı yakaladığı görülmüştür. Karaköy Tarım İşletmesinde yapılan çalışmalar bölge ve ülke hayvancılığına katkı sağlamaktadır.