pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1992, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa(lar) 077-079
İLGİNÇ BİR POLYMELIA (THORACOMELİA YE PELVOMELİA) OLGUSU
Hüseyin Karadağ1, Yusuf Gül2, H. Hüseyin Dönmez3
1Doç. Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Bilim Dalı, Van-Türkiye
2Doç. Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Van-Türkiye
3Arş. Gör., Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Bilim Dalı, Van-Türkiye
Anahtar Sözcükler: Polymelia, thoracomelia, pelvomelia, kuzu
Görüntülenme Sayısı:1720 - İndirilme Sayısı: 1285

Bu gözlemde bir Akkaraman kuzusunda görülen polymelia olgusu incelendi. Kuzuda fazladan gelişen üç bacak daha vardı. Fazla bacaklardan biriregiopresternalis'e ikisi de regto presternalis'e ikisi de regio pubicaya bağlanmıştı. Ayrıca, cecum 'a yapışık olarak üçyncü bir böbrek daha tespit edildi. Histolojik incelemede bu böbreğin, iki ayrı böbreğin birleşmesi sonucu oluştuğu görüldü.