1993, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa(lar) 026-032
BESİ SIĞIRLARINDA KARACİĞER APSELERİNİN İNSİDENSİ ve PATOLOJİSİ
M. Kemal Çiftçi1, Şenay Berkin2, S. Serap Türkütanıt3
1Doç. Dr., S.Ü. Vet. Fak., Patoloji Anabilim Dalı, Konya
2Prof. Dr., S.Ü. Vet. Fak., Patoloji Anabilim Dalı, Ankara
3Araş. Gör., Ata. Ü. Vet. Fak., Patoloji Anabilim Dalı, Kars
Anahtar Sözcükler: Besi Sığırı, Rumenitis, Karaciğer apsesi
Görüntülenme Sayısı:2375 - İndirilme Sayısı: 1937

Bu çalışma Konya Et ve Balik Kurumu'nda kesilen besi sığırlarında karaciğer apselerinin insidensini ve karaciğer apsesi-rumenitis ilişkisini belirlemek amacı ile yapılmış ve aşağıdaki sonuçlar almmıştır.

1- Şubat 1990 ile Mart 1991 tarihleri arasında incelenen 1577 besi sığırından 30'unda (% 1.9) Karaciğer apsesi saptanmış ve bu olguların 21 'inde (% 1.3) ise rumenitis-karaciğer apsesi kompleksi görülmüştür.

2- Karaciğer apsesi 30 besi sığırının midelerinin muayeneside, 12 olguda (%40) ruminitis, 4 olguda (% 13.3) rumende hiperkeratoz ve 9 olguda (%30) travmatik retikulitis bulunmuş, 5 o/guda (% 16. 7) ise lezyon tesbit edilememiştir.

3- Bakteriyolojik yoklama yaptırılamamıştır. Fakat rumen lezyonları ile birlikte görülen karaciğer apselerinin histolojik yapısı F. necrophorum ile şekillenen apselere benzer yapıda bulunmuştur.