pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1993, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 003-007
Farelerde Büyüme ve Yemden Yararlanmanın Genetik Yönü ve Seleksiyonun Bu Karekterler Üzerine Etkisi (Derleme)
Orhan ÇETİN
Yrd. Doç. Dr., S. Ü. Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilimdalı, Konya
Anahtar Sözcükler: Fare, seleksiyon, büyüme, yemden yararlanma, yem tüketimi
Görüntülenme Sayısı:1648 - İndirilme Sayısı: 996

Bu derlemede farelerde büyümenin genetik yönü, farkıt yemleme rejimleri altmda yapılan uzun ve kısa süreli seleksiyon çalışmalarının canlı ağırlık kazancı, yemden yararlanma ve yem tüketimi üzerine etkileri incelendi. Hatlar arası ve hatlar içi varyasyonlardan canlı ağırlık ve büyüme hızı için hesaplanan genetik parametreler; asında canlı ağırlık, canlı ağırlık kazancı, yem tüketimi ve yemden yararlanma yönünde yapılan seleksiyonlardan indirek olarak hesaplanmıştır. Yemden yararlanma ve diğer karekterler arası ilişkiler geniş olarak özetlenmiştir.

Üzerinde seleksiyon uygulanan kareklerler kısa süreli seleksiyonda, uzun süreli seleksiyona göre kalitatif olarak farklılık gösterirler. Kısa süreli seleksiyanda seleksiyonun etkisi karekterler arasındaki genetik korrelasyanlara bağlı iken, uzun süreli seleksiyanda ise genotipik ve fenatipik korrelasyanlara bağlı olmayıp tabii ve direk seleksiyon etkisi altındadır.