pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2006, Cilt 22, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 103-108
BİR DEVEDE ŞİDDETLİ ABDOMİNAL EFFÜZYON
Yılmaz Koç1, Fahrettin Alkan1, Alparslan Coşkun2
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, KONYA
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Deve, Abdominal effüzyon, Peritonitis
Görüntülenme Sayısı:1969 - İndirilme Sayısı: 1768

Bu raporda şiddetli abdominal effüzyonlu 15 yaşında dişi bir deve değerlendirildi. Sol fossa paralumbalislen eks-ploratorik laparotomi yapıldı. Orta derecede yangılı serosanguinöz karakterde bol abdominal sıvı boşaltıldı. Abdominal boşluktan yaklaşık olarak 250-300 litre sıvı ve 5.5-6 kg serbest nekrotik fibrin kitleleri uzaklaştırıldı. Abdominal eks-plorasyonda belirgin bîr lezyon belirlenemedi. Deve operasyondan 15 gün sonra öldü.