pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2006, Cilt 22, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 109-111
KAPLUMBAĞALARDA KABUK YUMUŞAMASI VE KABUK ÇÜRÜĞÜ
Arif Kurtdede, C. Çağrı Çıngı, Kerem Ural, Fulya Şahin
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi. İç Hastalıklar Anabilim Dalı, ANKARA
Anahtar Sözcükler: Kaplumbağa, Kabuk yumuşaması, Kabuk çürümesi
Görüntülenme Sayısı:2070 - İndirilme Sayısı: 4659

Bu olgu sunumu ile Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'na üst kabuk kenarları ve ortası ile alt kabuğun ortasında yumuşama ve iştahsızlık şikâyeti ile getirilen 2-3 yaşlı dört Singapur kaplumbağası ile alt kabukta eritem, yumuşama ve seröz sızıntı şikâyetiyle getirilen ve kabuk çürüğü tanısı konulan iki kara kaplumbağasında sağaltım denemeleri ve kaplumbağalarda kabuk yumuşaması ve kabuk çürüğünün önemli sorunlar olduğuna işaret edilmesi amaçlandı.