2006, Cilt 22, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 005-010
YATALAK İNEKLERDE KAN GAZLARI, HEMATOLOJİK VE BAZI BİYOKİMYASAL DEĞİŞİKLİKLER
Hasan Güzelbekteş1, Alparslan Coşkun1, Aliye Sağkan Öztürk2, İsmail Şen1, Mahmut Ok1
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, KONYA
2Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, HATAY
Anahtar Sözcükler: Yatalak inek, kan gazları, hematolojik ve bazı biyokimyasal değerler
Görüntülenme Sayısı:2585 - İndirilme Sayısı: 4383

Bu çalışmanın amacı yatalak ineklerde' kan gazları, hematolojik ve bazı biyokimyasal paremetrelerdeki oluşan değişikleri belirlemektir. Materyal olarak 9 yatalak ve 5 sağlıklı inek kullanıldı. Deneme grubunda serum Mg ++ (p<0.005) ve Alb (p<0.05) düzeylerinde kontrol grubuna göre önemli azalma, CPK (p<0.005) ve AST (p<0.005) düzeylerinde ise önemli artış belirlendi. Deneme grubunda venöz kan pH (p<0.05), pC02 (p<0.05), HC03-(p<0.05) ve BE (p<0.05) düzeylerinde kontrol grubuna göre önemli artış, K+ (p<0.05) düzeyinde ise azalma tespit edildi. He-motolojik değerlerde deneme grubunda WBC sayısında (p<0.05) kontrol grubuna göre artış belirtendi. Sonuç olarak yatalak hayvanlarda serum magnezyum düzeylerinde önemli oranda azalma ve metabolik alkaloz saptandı. Yatalak hayvanların tedavisinde kalsiyum, fosfor ile birlikte magnezyum uygulamasının faydalı olabileceği kanısına varıldı.