2006, Cilt 22, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 027-030
ATLARDA UZUN SÜRELİ FİZİKSEL EGZERSİZİN HEMATOLOJİK VE BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ
Hasan Güzelbekteş, Mahmut Ok, İsmail Şen, Alparslan Coşkun
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: At, egzersiz, hematolojik ve biyokimyasal parametreler
Görüntülenme Sayısı:2502 - İndirilme Sayısı: 2853

Bu araştırmada, yetişkin atlarda yoğun fiziksel egzersizin hematolojik (RBC, WBC, Hgb, Ht) ve bazı biyokimyasal parametreler (T.P, albumin, glikoz, BUN, ALT, ALP, AST, LDH, GGT, CK, kreatinin, Na^ ve T.Ca^) üzerindeki etkileri araştırıldı. Bu amaçla yaşlan 7-10 arasında değişen toplam 34 dişi yarımkan İngiliz atı kullanıldı. Atlar 10 gün boyunca, günlük 4 saat (sabah iki, akşam iki) kuru kum zeminde antrenmana/egzersize tabi tutuldu. Egzersiz öncesi ve sonrası değerler karşılaştırıldığında, egzersiz sonrası WBC (p<0.05), Ht (p<0.05), TP (p<0.05), albumin (p<0.05), glikoz (p<0.05), BUN (p<0.05), AST (p<0.05), LDH (p<0.05), CK(p<0.005) ve Na++(p<0.05) düzeyleri başlangıç değerlerine göre önemli derecede arttı. Sonuç olarak uzun süreli egzersizin bazı hematolojik ve biyokimyasal parametrelerde ciddi değişimlere neden olabileceği kanısına varılmıştır.